"

Schade of diefstal

Smartphone uitgezocht? Let op kosten bij schade of diefstal.

Vastgestelde kosten bij schade: €50.00 euro

Vastgestelde kosten bij diefstal: €75.00 euro

In geval van diefstal van de smartphone is de huurder verplicht om dit binnen 24 uur te melden aan Swapphone Europe B.V.en aangifte te doen bij de politie.

Let op je kunt maximaal 1 schade of diefstal per jaar claimen.