"

Privacy statement

PRIVACY STATEMENT SWAPPHONE EUROPE B.V.

Toepasselijkheid
Dit Privacy Statement geldt voor de verzameling, het gebruik en andere vormen van verwerking van persoonsgegevens door SWAPPHONE EUROPE B.V. ten behoeve van onze dienstverlening, merkproducten van SWAPPHONE EUROPE B.V. en deze website. Door het gebruik van deze website erkent u en gaat u akkoord met de voorwaarden van deze Privacyverklaring.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?
SWAPPHONE EUROPE B.V. (Neerloopweg 17 4814 RS Breda, Nederland) is de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor alle verzameling en alle verwerking van jouw persoonsgegevens in verband met de merkproducten, diensten en websites van SWAPPHONE EUROPE B.V.

Waarom verzamelen we jouw persoonsgegevens?
Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te registreren, contact met ons op te nemen of onze websites te bezoeken, verzamelen we enkele persoonsgegevens van u. Deze persoonsgegevens kunnen wij verwerken voor de volgende doeleinden:

 1. op persoonlijke wijze met u te communiceren of u te informeren over merkproducten en/of diensten van SWAPPHONE EUROPE B.V.
 2. het bieden van klantenservice, inclusief service rondom het kopen van diensten en/of producten, het vervullen van garantieverplichtingen en productherroepingen voor onze eigen dienstverlening en die van gelieerde bedrijven, alsmede het behandelen van klachten en verzoeken om inlichtingen.
 3. uw aankoop van merkproducten van SWAPPHONE EUROPE B.V. te verwerken, inclusief financiële en logistieke afhandeling.
 4. uw account bij SWAPPHONE EUROPE B.V. te verwerken.
 5. uw deelname aan prijsvragen, promoties, enquêtes of websitefuncties te verwerken.
 6. marktonderzoek uit te voeren en onze bedrijfsvoering, diensten en SWAPPHONE EUROPE B.V. merkproducten te verbeteren.
 7. statistische analyses uit te voeren en hierover te rapporteren.
 8. het bieden van diensten op het Internet.
 9. het communiceren met betrokkenen en het bieden van een loyaliteitsprogramma;
 10. het bieden van app-functionaliteiten, inclusief het verzenden van relevante commerciële berichten.
 11. toekomstige promotionele en marketingtechnische informatie naar u te communiceren, inclusief doeleinden voor direct marketing en retargeting.
 12. het voldoen aan onze wettelijke verantwoordelijkheden, beslechting van geschillen en handhaving van onze overeenkomsten.
 13. als anderszins aangegeven op of rond het moment waarop de persoonsgegevens worden verzameld.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Welke gegevens wij exact verzamelen, is afhankelijk van wat u gebruikt en hoe u het gebruikt. Over het algemeen verzamelen en gebruiken wij drie categorieën gegevens:

Gegevens die u verstrekt

Dit zijn de gegevens die u zelf invoert wanneer u onze websites bezoekt of onze producten of diensten gebruikt. Deze gegevens bevatten bijvoorbeeld uw naam, adres, woonplaats, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, leeftijd, geboortedatum, Swapphone producten die u gekocht hebt, de accountnaam en wachtwoorden die u aanmaakt, alsmede bankgegevens voor het betalen van Swapphone producten etc.

Metadata

Dit zijn gegevens die worden verzameld of automatisch worden gegenereerd terwijl u de websites, producten of diensten van SWAPPHONE EUROPE B.V. gebruikt. Metadata wordt vaak verzameld of gegenereerd wanneer je een computerapparaat gebruikt of wanneer je gegevens verzendt via een computernetwerk, zoals het internet. Deze gegevens bevatten gegevens die je gebruikt in de gebruikersinterface en tijdens andere apparaat-activiteiten, evenals IP-adressen, unieke apparaat-id’s, MAC-adressen van Wi-Fi- en Bluetooth-apparaten, cookies en gegevens van computeractiviteiten.

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Hieronder wordt per manier aangegeven welke categorie persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken:

Manier van verzamelen

Categorieën persoonsgegevens die worden verzameld

Doeleinden gebruik persoonsgegevens

Abonneren nieuwsbrief

 • De gegevens die u verstrekt

De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12 en 13

Contactformulier van onze klantenservice

 • De gegevens die u verstrekt

De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12 en 13

Swapphone account aanmaken

 • De gegevens die u verstrekt

De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 en 13

Merkproduct van Swapphone te registreren

 • De gegevens die u verstrekt

De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12 en 13

Swapphone producten kopen via de website

 • De gegevens die u verstrekt

De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12 en 13

Deelnemen aan een promotie, evenement, wedstrijd of online forum

 • De gegevens die u verstrekt

De hierboven beschreven doeleinden: 1, 5, 6, 7, 8, 11, 12 en 13

Bezoek aan onze websites (cookies)

 • Metadata.

NB: zie het Cookiebeleid SWAPPHONE EUROPE B.V. voor verdere details

De hierboven beschreven doeleinden: 6, 7, 8, 11, 12, en 13

Inloggen via sociale media op onze websites

 • De gegevens die u verstrekt

NB: wij krijgen nooit toegang tot uw account, maar zien alleen uw accountnaam en de berichten die u plaatst.

De hierboven beschreven doeleinden: 1, 6, 7, 8, 11, 12 en 13

Gebruik van de app

 • De gegevens die u verstrekt
 • Metadata.

NB: hierover wordt u aanvullend geïnformeerd in de privacyverklaring op het moment van installeren van de app

De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12 en 13

Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te registreren op een van bovenstaande manieren en expliciet toestemming verleent of onze websites bezoekt en de cookies accepteert, autoriseert u SWAPPHONE EUROPE B.V. en diens leveranciers om uw persoonsgegevens te verzamelen, op te slaan, te gebruiken, te openbaren voor wettelijke doeleinden en anderszins te verwerken in overeenstemming met de hierboven beschreven doeleinden.

Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u te allen tijde het recht om deze toestemming weer in te trekken.

Hoe delen we uw persoonsgegevens of dragen we deze over?
U dient zich ervan bewust te zijn dat SWAPPHONE EUROPE B.V. deel uitmaakt van een business groep binnen Base Holding en dat afdelingen (zoals marketing en IT) deel kunnen uitmaken van wereldwijde bedrijven van Base Holding. Als gevolg daarvan kunnen uw persoonsgegevens wereldwijd worden gedeeld met en/of overgedragen aan de andere business groep bedrijven of andere Base Holding bedrijfsonderdelen.

SWAPPHONE EUROPE B.V. kan uw persoonsgegevens ook delen met externe partijen om bepaalde activiteiten uit te voeren namens SWAPPHONE EUROPE B.V.. SWAPPHONE EUROPE B.V. vereist dat deze externe partijen uw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en beschermen. Op andere wijze dan beschreven in deze Privacyverklaring zal SWAPPHONE EUROPE B.V. uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, leasen of aanbieden aan externe partijen om uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken.

SWAPPHONE EUROPE B.V. kan (een deel van) een onderneming aan een ander bedrijf verkopen. Als een dergelijke onderneming aan Swapphone gerelateerd is, kan een dergelijke overdracht van eigendom de overdracht van uw persoonlijke gegevens aan de nieuwe eigenaar bevatten.

We zullen uw persoonsgegevens alleen openbaren als dit toegestaan of geautoriseerd is bij wet, noodzakelijk is voor het voorkomen of bestrijden van fraude, noodzakelijk is voor geschillenbeslechting of noodzakelijk is voor enige andere legitieme behoefte die in de omstandigheden zwaarder weegt dan uw privacybelangen, zoals de beveiliging van ons bedrijf en de veiligheid van ons personeel.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?
SWAPPHONE EUROPE B.V. zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen tegen verlies of onwettige verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kan het gebruik van beveiligde registratieformulieren, codering van gegevens en toegangsbeperking tot uw persoonsgegevens omvatten.

Bepaalde landen kennen geen adequaat beschermingsniveau voor persoonsgegevens. U kunt er echter op vertrouwen dat SWAPPHONE EUROPE B.V. passende beveiligingsmaatregelen zal nemen ten aanzien van de vertrouwelijkheid en toegang tot uw gegevens.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
Nadat u gebruik hebt gemaakt van de opt-out mogelijkheid of uw account hebt verwijderd, worden uw persoonsgegevens binnen een redelijke termijn verwijderd. We hanteren een bewaartermijnenbeleid en bewaren alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor naleving van wettelijke verplichtingen, beslechting van eventuele geschillen en handhaving van onze overeenkomsten.

Cookies, web beacons en vergelijkbare technieken
Als u onze websites, diensten, applicaties, communicatiediensten (zoals e-mail) en hulpmiddelen bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken om u een betere, snellere en veiligere browserervaring te bieden.

Raadpleeg het Cookiebeleid van SWAPPHONE EUROPE B.V. voor de uitleg omtrent cookies, web beacons en vergelijkbare technieken, hoe we ze gebruiken en hoe u ze kunt beheersen.

Kinderen
We raden aan dat ouders een actieve rol spelen in het controleren van de onlineactiviteit van hun kinderen jonger dan 16 jaar. SWAPPHONE EUROPE B.V. zal in geen geval pogen persoonsgegevens van kinderen te verzamelen en zal in geen geval bewust met kinderen communiceren. Als we echter met een kind moeten communiceren, zullen we de ouders of wettelijk voogden de mogelijkheid geven om toestemming te verlenen alvorens we de persoonsgegevens van het kind gebruiken, tenzij we slechts een vraag of wens van een kind beantwoorden.

Beleidswijzigingen
We kunnen deze Privacyverklaring van Swapphone van tijd tot tijd wijzigen. We zullen u informeren over wijzigingen in onze Privacyverklaring maar raden u ook aan om deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Deze Privacyverklaring werd op 25 april 2019 voor het laatst aangepast.

Jouw rechten
Verder kunt u op elk moment inzicht vragen in uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst ervan, aan wie of welke instanties uw gegevens worden verstrekt, en met welk doel deze worden opgeslagen. Ook hebt u het recht om te verzoeken om rectificatie, blokkering en/of verwijdering van uw gegevens. Om dit te doen, kunt u contact met ons opnemen via het hieronder vermelde e-mailadres.

Vragen en feedback
U kunt eventuele vragen en opmerkingen over privacy richten aan onze Data Protection Officer. Deze is per mail bereikbaar via info@swapphone.nl